Algemeen Nederlands – Frans

AlgemeenGÉNÉRALITÉS
Wij willen er tussenuit./Wij willen vertrekkenOn veut/Nous voulons démarrer / partir. (beter: On voudraitj nous voudrions > [on voedrè jnoe voedrion]= we/wij zouden graag: beleefdheidsvorm).
Wij moeten hier laden, wilt u ons ertussen laten/ plaatsmaken?Nous devons charger ici, pourriez vous faire place pour nous?
Mogen wij bij u opzij vastmaken?Vous permettez qu'on s'amarre bord à bord?
Loopt er eb of vloed? I Is het stil water?Est-ce qu'il y a un courant de marée basse (is er ebstroom) ou un courant de marée haute loedstroom)? /flux ou reflux [jluks oe rejluks]=eb of vloed)/ Est-ce que c'est l'étale/ la renverse?
Hoe laat begint de vloed- eb te lopen? /Hoe laat is het hoog water-laagwater?À quelle heure Ie flux -Ie re flux commence-t-il? I À quelle heure est la marée haute - marée basse?
U mag hier niet aanmeren omdat: het hier geen officiële of toegestane ankerplaats/ligplaats is/er obstakels onder water zitten/ de kade gevaarlijk is.Vous ne pouvez pas vous amarrer ici, parce que: ce n'est pas un ancrage/lieu de tationnement officiel ou autorisé/il y a des obstacles sous l'eau/le quai est dangereux.
U mag hier niet langer blijven liggen, omdat u hier maar 3 x 24 uur mag liggen .Vous ne pouvez pas stationoer plus longtemps ici, parce que le stationnement n'est autorisé que 3 x 24h(trois fois vingt-quatre heures).
Ik wil uw vaarbewijs/ radardiploma /zendmachtiging zien.Je voudrais voir votre certificat de capacité (de conduite des bateaux de commerce)/diplôme radar/ license radio.